HOME · SLIDESHOW · CONTACT · EMAIL
Page:

Z rodného městečkaDoudleby nad Orlicí se rozkládají na obou březích Divoké Orlice, z větší části v její údolní nivě, západně od soutoku se Zdobnicí.První písemná zpráva o jménu Doudleby v České republice je v Kosmově kronice, vztahuje se k roku 981, avšak týká se Doudleb v jižních Čechách. Názory na dobu a způsob založení obce Doudleby nad Orlicí nejsou shodné. První dosud známou zmínku o nich obsahují dvě listiny Přemysla Otakara ll z 27. července r. 1259.V roce 1562 koupil Doudleby spolu s litickým panstvím Mikuláš z Bubna. Místo dosavadní tvrze nechal italskými umělci postavit renesanční zámek, který byl po dokončení využíván jako lovecký.Zrušením roboty a poddanství v polovině 19. století se obec stala samostatnou správní jednotkou se starostou a obecním zastupitelstvem.Od roku 1870 pracoval v obci cukrovar, později přestavěný na textilní továrnu, známou stávkou dělníků v letech světové hospodářské krize.Po 2. světové válce se z některých dílen staly drobné provozovny, mnohé živnosti byly sdruženy v různá družstva.Obcí prochází silnice první třídy a železniční trať Praha – Hradec Králové – Letohrad s odbočkou přes Vamberk do Rokytnice v Orlických horách. V obci se narodila, nebo dočasně žila řada významných osob kulturního života, různých vědních oborů i sportovního dění, jejichž význam přesáhl hranice místa i okresu. V současnosti žije v Doudlebách nad Orlicí ( k 15. 8. 2000 ) 1928 obyvatel. Obec Doudleby nad Orlicí se nachází v nadmořské výšce 285,9 m.

  Napište mi do knihy návštěv NÁVŠTĚVNÍ KNIHA (Guestbook).